Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych / Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek

Książka zawiera oryginalne – dotychczas w Polsce niepublikowane – narzędzie testowe do oceny rozumienia mowy. Test bada sprawność różnicowania dźwięczności w wyrazach typu Tomek – domek na podstawie parametru określanego jako czas rozpoczęcia dźwięczności. Służy do badania rozumienia mowy słyszanej u dzieci z zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, szeroko pojmowanymi zaburzeniami języka i specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz u dorosłych z zaburzeniami mowy nabytymi wskutek udaru bądź urazu.

KUPISZ TUTAJ

 

 

 

 

INFORMACJE

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

ISBN: 978-83-7489-531-6

Rok wydania: 2014

Oprawa: broszurowa

Liczba stron: 80

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Podziękowania

ROZDZIAŁ 1
Teoretyczne podstawy techniki testowej
1.1. Wytwarzanie głosu – oddychanie, fonacja, artykulacja
1.2. Udział oddychania w tworzeniu głosu
1.3. Fonacja
1.4. Artykulacja
1.5. Opozycje fonetyczne występujące w języku polskim
1.6. Porównawcze analizy długości VOT dla różnych języków naturalnych
1.7. Mechanizmy neuropsychologiczne leżące u podłoża różnicowania dźwięczności
1.8. Różnicowanie dźwięczności a rozwój osobniczy

ROZDZIAŁ 2
Opis narzędzia testowego
2.1. Do jakich celów przeznaczony jest niniejszy test?
2.2. Dla kogo przeznaczony jest niniejszy test?
2.3. Opis zastosowanego materiału językowego i konstrukcji testu
2.4. Opis dźwiękowego nośnika elektronicznego
2.5. Procedura testowania
2.6. Zalecenia dotyczące przeprowadzania testu i sprzętu potrzebnego do testowania
2.7. Przebieg testowania i opracowywanie wyników

ROZDZIAŁ 3
Badania empiryczne z zastosowaniem testu VOT
3.1. Badania osób bez uszkodzeń układu nerwowego
3.2. Badania pacjentów z uszkodzeniami mózgu

Załączniki
Załącznik 1. Materiał dźwiękowy
Załącznik 2. Karta odpowiedzi dla badanego
Załącznik 3. Protokół odpowiedzi dla osoby prowadzącej badanie
Załącznik 4. Protokół odpowiedzi oraz wykres w programie Excel
Załącznik 5. Matryca do wykresu

Bibliografia

AUTORZY

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg kieruje Pracownią Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedrą Neurorehabilitacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień neurologopedii, a w szczególności neuropsychologicznego podłoża procesów mowy w normie i patologii. Jest autorką wielu prac empirycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, również rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jest Humboldtczykiem, przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych na SWPS, ekspertem Komisji Europejskiej do oceniania projektów badawczych, a także wice-przewodniczącą światowego Programu COST TIMELY. Prowadzi aktywną współpracę naukową z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Dr Aneta Szymaszek - adiunkt w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i w Katedrze Neurorehabilitacji SWPS w Warszawie..W 2008 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na temat nowych metod terapii afazji. Jest dwukrotną laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w roku 2007 i 2008. W latach 2009-2010 odbyła staż podoktorski w Instytucie Psychologii Medycznej Uniwersytetu w Magdeburgu, gdzie prowadziła badania nad rehabilitacją logopedyczną z zastosowaniem elektrycznej stymulacji mózgu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na neurologopedii i neurorehabilitacji.

 

Newsletter

Zaprenumeruj Newsletter, a otrzymasz na skrzynkę e-mail informacje o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach wydawniczych z zakresu psychologii.

Reklama

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com