Psychologia i prawo. Miedzy teorią a praktyką / Ewa Habzda-Siwek, Joanna Kabzińska

Pierwsza w Polsce publikacja przybliżająca teoretyczne i praktyczne aspekty nowej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki z pogranicza prawa i psychologii! Poszczególne rozdziały przygotowali prawnicy (wykładowcy szkół wyższych, sędziowie, adwokaci, biegli), psycholodzy (pracownicy naukowi i biegli sądowi), pedagodzy i specjaliści z największych uczelni w Polsce. Autorzy opisują sposoby wykorzystania dorobku współczesnej psychologii do rozwiązywania kwestii prawnych oraz perspektywy dalszego rozwoju dziedziny. Poruszają między innymi zagadnienia dotyczące opiniodawstwa sądowo-psychologicznego czy zastosowania psychologii w prawie karnym, procesie sądowym i postępowaniu wykonawczym. Czytelnicy otrzymują kompleksowe opracowanie najistotniejszych kwestii pojawiających się na styku prawa i psychologii /z opisu Wydawcy/.

KUPISZ TUTAJ

 

 

 

 

INFORMACJE

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

ISBN: 978-83-7489-528-6

Rok wydania: 2014

Oprawa: twarda

Liczba stron: 520

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część 1
Stan dyscypliny „psychologia i prawo” i perspektywy jej rozwoju

Rozdział 1
Psychologia i prawo okiem kryminalistyka
Ewa Gruza

Rozdział 2
Co psychologia może ofiarować wymiarowi sprawiedliwości?
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Rozdział 3
Nowe ścieżki psychologii i prawa
Joanna Kabzińska

Rozdział 4
Aplikacyjny charakter neuropsychologii sądowej na gruncie prawa
Beata Ledwoch

Część 2
Psychologia a prawo karne – wybrane zagadnienia

Rozdział 5
Wina w prawie karnym i psychologii
Beata Pastwa-Wojciechowska, Wojciech Zalewski

Rozdział 6
Dowodzenie znamion strony podmiotowej i winy a dowód z opinii psychologa w postępowaniu karnym
Agnieszka Pilch

Rozdział 7
Poczucie winy u sprawców czynów zabronionych
Maria Gordon

Rozdział 8
Stan psychiczny sprawcy czynu zabronionego z perspektywy prawa i psychologii
Ewa Habzda-Siwek

Rozdział 9
Przemoc w rodzinie - psychologiczna i prawna płaszczyzna teoretyczna i aplikacyjna
Danuta Rode

Część 3
Psychologia sali sądowej

Rozdział 10
Funkcjonowanie sali sądowej
Waldemar Domachowski

Rozdział 11
Psychologia wyrokowania. Czy współczesna wiedza psychologiczna może przyczynić się do lepszej realizacji podstawowych zasad procesu sądowego?
Marcin Gorazda

Rozdział 12
Rozum czy intuicja: jak myślą sędziowie?
Magdalena Najda

Rozdział 13
Złudzenia poznawcze w praktyce organów ścigania
Karolina Dukała, Marta Fryda

Część 4
Świadkowie – podejście prawne i psychologiczne

Rozdział 14
Przesłuchanie jako szczególny rodzaj poznania społecznego
Ewa Radomska

Rozdział 15
Szczególne kategorie świadków - problemy psychologiczne
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach

Rozdział 16
Ochrona świadka o szczególnych potrzebach w świetle przepisów unijnych
Anna Maria Wesołowska

Rozdział 17
Rola procesowa biegłego sądowego, a psychologiczna analiza treści zeznań świadków
Bartosz Wojciechowski

Część 5
Aktualne problemy opiniowania sądowo-psychologicznego

Rozdział 18
Obszary rozbieżności w kontaktach biegły – organ procesowy
Małgorzata Kowanetz, Ewa Wach

Rozdział 19
Ujawnianie wyników surowych z badań psychologicznych
Alicja Czerederecka, Józef Krzysztof Gierowski, Lech Paprzycki

Rozdział 20
Wybrane problemy relacji psychologa i prawnika
Józef Gurgul

Rozdział 21
Gromadzenie materiału dowodowego przez organy procesowe oraz biegłych: obszary wzajemnego porozumienia i rozbieżności
Tomasz Rajtar, Agnieszka Haś

Rozdział 22
Hermeneutyczne aspekty opiniodawstwa sądowo-psychologicznego
Zbigniew Marten

Rozdział 23
Aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości o rysie antyspołecznym
Łukasz Barwiński

Rozdział 24
Jakość opinii psychologicznych – wymagania, wyzwania a rzeczywistość
Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek, Maria Kaźmierczak

Rozdział 25
Samorząd zawodowy psychologów – źródło lęku czy konieczność? Głos w dyskusji na temat problemów regulacji zawodu psychologa w Polsce
Lidia Sokołowska

Część 6
Psychologia w postępowaniu wykonawczym

Rozdział 26
Badania osobopoznawcze skazanych i oddziaływania terapeutyczne w historii rozwoju więziennictwa
Barbara Stańdo-Kawecka

Rozdział 27
Idea evidence based practice w amerykańskiej resocjalizacji i profilaktyce
Agnieszka Barczykowska


AUTOR

Ewa Habzda-Siwek – dr nauk prawnych, magister psychologii. Adiunkt w Katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach kryminologicznych z pogranicza psychologii i prawa; interesuje się zwłaszcza opiniowaniem sądowo-psychologicznym i sądowo-psychiatrycznym, przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec sprawców zaburzonych psychicznie. Aktualnie zajmuje się problemem różnic w obrazie przestępczości kobiet i mężczyzn oraz problematyką środków zabezpieczających. Stypendystka DAAD, absolwentka studiów uzupełniających z kryminologii na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, autorka monografii Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygnięcia w procesie karnym (2002).

Joanna Kabzińska – dr nauk prawnych o specjalności kryminalistyka, prawnik i psycholog. Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z pogranicza psychologii i prawa, w szczególności na problematyce śladów pamięciowych, psychologii śledczej i pomyłek sądowych. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast, samobójstw w służbach mundurowych i psychologii sali sądowej. Organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym zorganizowanej w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim konferencji „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI wieku”.

Autorzy rozdziałów: Agnieszka Barczykowska, Łukasz Barwiński, Magdalena Błażek, Alicja Czerederecka, Waldemar Domachowski, Karolina Dukała, Marta Fryda, Józef K. Gierowski, Marcin Gorazda, Maria Gordon, Ewa Gruza, Józef Gurgul, Ewa Habzda-Siwek, Agnieszka Haś, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Joanna Kabzińska, Maria Kaźmierczak, Małgorzata Kowanetz, Beata Ledwoch, Zbigniew Marten, Magdalena Najda, Lech Paprzycki, Beata Pastwa-Wojciechowska, Agnieszka Pilch, Ewa Radomska, Tomasz Rajtar, Danuta Rode Lidia Sokołowska, Barbara Stańdo-Kawecka, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Ewa Wach, Anna Maria Wesołowska, Bartosz Wojciech Wojciechowski, Wojciech Zalewski

Newsletter

Zaprenumeruj Newsletter, a otrzymasz na skrzynkę e-mail informacje o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach wydawniczych z zakresu psychologii.

Reklama

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com