Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych / Danuta Rode

Opinia biegłego psychologa stanowi jedną z wytycznych przy ustalaniu stanu zdrowia psychicznego oskarżonego, a co za tym idzie – ma znaczenie dla opracowania postanowień sądu. W polskim sądownictwie psycholog może w trakcie procesu pełnić dwojaką rolę: konsultanta, udzielając wskazówek pomocnych organowi procesowemu, lub opiniodawcy, sporządzając ekspertyzę na zlecenie sądu. Jest to funkcja odpowiedzialna i związana z wieloma trudnościami, przede wszystkim w zakresie diagnostyki osoby poddawanej obserwacji psychologicznej. Autorzy książki przybliżają główne problemy diagnostyczne i opiniodawcze dotyczące spraw karnych zarówno osób dorosłych, jak i nieletnich.

KUPISZ TUTAJ

Książka składa się z trzech części, poświęconych najważniejszym zagadnieniom opiniodawstwa psychologicznego. Wybór tematyki wynika z zapotrzebowania biegłych sporządzających opinie w sprawach karnych. Pierwsza część książki dotyczy psychologicznych i psychiatrycznych aspektów diagnostyki i opiniowania sądowego w kontekście stanu psychicznego jednostki. Druga poświęcona jest modelom psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach przestępstw z użyciem przemocy, trzecia zaś – postępowaniu diagnostycznemu w sprawach nieletnich.

 

INFORMACJE


Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

ISBN: 978-83-7489-617-7

Rok wydania: 2015

Oprawa: miękka

Liczba stron: 400

Format: B5

Wydanie: pierwszy

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część 1
Psychologiczne i psychiatryczne aspekty diagnostyki i opiniowania sądowego w kontekście stanu psychicznego jednostki

Rozdział 1
Kompetencyjne i diagnostyczne problemy opiniowania sądowo-psychologicznego o poczytalności
Józef K. Gierowski

Rozdział 2
Użyteczność pojęcia zaburzeń osobowości w opiniowaniu sądowo-psychologicznym
Beata Pastwa-Wojciechowska

Rozdział 3
Model klinicznej diagnozy zaburzeń osobowości osób dorosłych w opiniodawstwie sądowym
Bernadetta Izydorczyk

Część 2
Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach przestępstw z użyciem przemocy

Rozdział 4
Model psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie
Danuta Rode

Rozdział 5
Specyfika funkcjonowania osób doznających przemocy ze strony partnera jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej w opiniodawstwie sądowym
Izabela Rajska-Kulik

Rozdział 6
Proces diagnozowania i model opiniowania dziecka – ofiary przemocy seksualnej
Agnieszka Roszkowska, Justyna Trepka-Starosta

Rozdział 7
Opiniodawstwo sądowe w sprawach związanych z mobbingiem
Maciej Bożek

Część 3
Postępowanie diagnostyczne w sprawach karnych dotyczących nieletnich

Rozdział 8
Psychologiczna ocena zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży w kontekście sprawców przemocy szkolnej: model diagnozy
Barbara Leśniak

Rozdział 9
Diagnoza zniekształceń poznawczych w opiniodawstwie sądowym w sprawach karnych osób nieletnich
Magdalena Rode

Rozdział 10
Problemy diagnostyczne opiniodawstwa sądowo psychologicznego w sprawach nieletnich z podejrzeniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych
Mikołaj Cugowski

Rozdział 11
Opiniowanie i psychologiczna analiza wyjaśnień
Bartosz W. Wojciechowski

Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


AUTORKA

Danuta Rode – dr hab. nauk humanistycznych z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej i sądowej, wieloletni biegły sądowy (posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie problematyki rodzinnej i nieletnich). Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej na Uniwersytecie Śląskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej oraz penitencjarnej, w tym monografii Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Jej główne zainteresowania to psychologia sądowa i kliniczna, a szczególnie problematyka przemocy w rodzinie.

Newsletter

Zaprenumeruj Newsletter, a otrzymasz na skrzynkę e-mail informacje o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach wydawniczych z zakresu psychologii.

Reklama

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com