Prenumeruj Newsletter

Zaprenumeruj Newsletter, a otrzymasz na skrzynkę e-mail informacje o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach wydawniczych z zakresu psychologii.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Sensim Studio z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej Wydawcą, publikuje poniżej regulamin usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych”:

1.  „Newsletter PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników między innymi o nowościach, wydarzeniach, promocjach i produktach z zakresu literatury popularnonaukowej. Informowanie odbywa się poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Wydawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2.  W celu świadczenia usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” Wydawca pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

3.  W celu otrzymywania „Newslettera PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” Subskrybent powinien:

a) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);

b) dokonać zamówienia usługi poprzez podanie w odpowiednich polach formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.psychopomoc.sos.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz imienia i nazwiska;

c) aktywować usługę poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam”;

d) zweryfikować poprawność informacji podanych podczas rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanego automatycznie na podany przez Subskrybenta adres.

4.  Z chwilą aktywowania usługi, o której mowa w pkt 3 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC - Przegląd Wydawnictw Psychologicznych”.

5.  Subskrybent w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

6.   Subskrybent może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC - Przegląd Wydawnictw Psychologicznych”.

7.  Wydawca zastrzega sobie prawo do:

a) czasowego wyłączania usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych;

b) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter PSYCHOPOMOC – Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów, bez podania przyczyny;

c) usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy wysyłkowej uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny;

d) zmiany treści „Regulaminu newslettera PSYCHOPOMOC - Przegląd Wydawnictw Psychologicznych” bez uprzedniego informowania Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.psychopomoc.sos.pl.

8.  Wydawca oświadcza, że podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Wydawcę i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Reklama

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com